top of page

GDPR

Úvod

SmartCase Agency, s.r.o. (dále jen „Společnost“), se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů, zákazníků a návštěvníků svého webu. Tento dokument popisuje, jak Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (úplné znění po zapracování obou oprav), známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Identifikace zpracovatele údajů

Zpracovatelem osobních údajů je:

SmartCase Agency, s.r.o.

Na Roudné 272/21, 301 00 Plzeň 1

Plzeň – Vnitřní Město, CZ 30100

IČO: 17785677

Jednatel: Jiří Šimana

Kontaktní údaje: tel: +420 727 913 350, email: info@smartcase.cz

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, e-mail,
  telefonní číslo);

 2. údaje o využití služeb Společnosti (např. informace o
  zakoupených produktech nebo službách);

 3. údaje získané prostřednictvím cookies a podobných technologií.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 1. poskytování služeb klientům a zákazníkům;

 2. komunikace se zákazníky a řešení jejich dotazů či stížností;

 3. provozování webových stránek a analýza jejich využití;

 4. marketingové účely, jako jsou zasílání newsletterů a nabídek
  služeb či akcí.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům;

 2. na opravu či doplnění osobních údajů;

 3. na výmaz osobních údajů;

 4. na omezení zpracování osobních údajů;

 5. na přenositelnost osobních údajů;

 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

Zabezpečení osobních údajů

Společnost ukládá osobní údaje v elektronické podobě a přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy. Doba uchovávání osobních údajů může být ovlivněna právními povinnostmi Společnosti, jako jsou například zákonné lhůty pro uchovávání účetních dokladů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost může předávat osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy se zákazníkem, pro zajištění provozu webových stránek nebo pro marketingové účely. Při předávání osobních údajů třetím stranám dbá Společnost na to, aby byla zajištěna dostatečná úroveň ochrany osobních údajů.

Cookies a sledovací technologie

Webové stránky Společnosti používají cookies a podobné sledovací technologie pro zlepšení uživatelského zážitku, sledování návštěvnosti a personalizaci obsahu.

Uživatelé mohou svůj souhlas s používáním cookies a podobných technologií odvolat kdykoli prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

Změny v tomto dokumentu

Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat nebo měnit tento dokument v případě změn právních předpisů nebo provozních potřeb. Aktualizovaný dokument bude zveřejněn na webových stránkách Společnosti a platí od okamžiku jeho zveřejnění.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů se, prosím, obraťte na Společnost na následující kontaktní údaje:

Smar Case Agency, s.r.o.

Na Roudné 272/21, 301 00 Plzeň 1

Plzeň – Vnitřní Město, CZ 30100

IČO: 17785677

Jednatel: Jiří Šimana

Kontaktní údaje: tel: +420 727 913 350, email: info@smartcase.cz

Souhlas s použitím osobních údajů

Používáním webových stránek Společnosti nebo poskytnutím osobních údajů prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (např. e-mail, telefon) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle tohoto dokumentu. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, prosím, neposkytujte nám je a nepoužívejte naše webové stránky.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument je platný a účinný od dnešního dne a nahrazuje předchozí verze. Předchozí verze tohoto dokumentu ztrácí platnost a účinnost dnem zveřejnění této aktualizované verze.

Při zpracování osobních údajů se Společnost řídí platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména GDPR.

bottom of page