top of page

Podmínky užití

Poslední aktualizace: 22. 9. 2023


Smart Case Agency („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webové stránky Smart Case Agency (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby.

Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


Vaše Osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese https://smartcaseagency.com.

Shromažďování a používání informací

Při používání naší služby vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje („osobní údaje“) mohou mimo jiné zahrnovat:

Údaje ze záznamů

Shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu („Log Data“). Tato Log Data mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu („IP“) vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány na pevný disk vašeho počítače.

Ke shromažďování informací používáme tzv. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadnili naši Službu, poskytovali Službu naším jménem, prováděli služby související se Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje osoby mladší 18 let („děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje, okamžitě takové údaje z našich serverů odstraníme.

Dodržování zákonů

Vaše Osobní údaje zveřejníme, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní obsílka.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

bottom of page