top of page

ORT Nový Bydžov

Staráme se o zviditelnění větších firem

Marketing Smartcase Agency - ORT Nový Bydžov mockup
O klientovi

Společnost ORT Nový Bydžov se specializuje na výrobu a vývoj unikátních strojních zařízení s hlavním zaměřením na jednoúčelové stroje.

Výzva

Výzva spočívala v modernizaci loga, brandu a celkového vizuálního stylu společnosti. Dále byla provedena kompletní revize prezentačních a prodejních grafických materiálů pro online i offline využití.

Řešení

Během 8 měsíců jsme dosáhli všech požadovaných výsledků. Firma je s revitalizací brandu spokojená a hrdě naši grafiku používá

KLIENT

ORT Nový Bydžov

REALIZACE

2023

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Korporátní identita, logomanuál, nový brand, animace a prezentační videa, tiskoviny, revitalizované logo

O spolupráci

Logomanuál

Typografie a logo

Brandmanuál

Grafická reprezentace

Multimediální tvorba

Fotografie a videografie

Tiskoviny

Vizityk, polepy

Jak jsme k tomu přistupovali?

Požadavky firmy ORT byly velice náročné a komplexní. Nicméně jsme si s nimi hravě poradili, slovy naší partnerské firemní grafičky:

Projekt pro společnost ORT představoval výzvu v podobě celkové modernizace vizuální identity. Prvním krokem byl důkladný uživatelský průzkum, který zahrnoval analýzu konkurence a porozumění potřebám cílového publika.

V návaznosti na získané poznatky jsem přistoupila k návrhu nového loga, ikdyž ho společnost ORT chtěla jen nevýrazně redesignovat. V tomto procesu bylo klíčové odvážně se odprostit od původního symbolu, starého již od roku 2006, a vytvořit nový, moderní a soudržný vizuální prvek. Inspirací mi bylo ozubené kolo, ale zároveň jsem dbala na to, aby nový symbol lépe reflektoval novou éru společnosti.

Vytvoření celkové vizuální identity zahrnovalo definici barevné palety, typografie a dalších prvků, které byly navrženy tak, aby fungovaly ve všech směrech. Během konceptuální fáze jsem představila několik návrhů, které byly pečlivě posuzovány a vybírány ve spolupráci se společností ORT.

Při grafickém vytváření komplexního brand manuál pro projekt ORT jsme se zaměřili na podrobnou a pečlivou specifikaci, která přesně reflektuje požadavky společnosti.

Zde jsou klíčové body, na které jsme se zaměřili:

  1. Ochranná Zóna Loga: Definovali jsme jasně stanovenou ochrannou zónu loga, která zajistí, že okolní prvky nebudou narušovat jeho viditelnost. Tím jsme zabezpečili optimální prezentaci loga v různých kontextech.

  2. Minimální Velikost: Stanovili jsme minimální velikost loga, aby byla zajištěna jeho čitelnost a efektivita při různých měřítkách. To je klíčové při reprodukci na různých médiích a materiálech.

  3. Barevnost: Respektovali jsme požadavek na uchování červené barvy v logu, což zajistilo konzistenci s předchozí vizuální identitou společnosti.

  4. Brand Manuál: Vytvořili jsme komplexní brand manuál, který obsahuje veškeré specifikace, postupy a pravidla pro používání vizuálních prvků společnosti ve všech komunikačních kanálech. To zahrnuje typografii, barevné schéma, grafické prvky a další identifikační prvky.

 

Celý proces spolupráce byl nastaven tak, aby plně vyhovoval očekáváním společnosti ORT.

POSTRÁDÁTE KVALITNÍ MARKETING?

JSEM PŘIPRAVEN POSUNOUT MŮJ BUSINESS NA NOVOU ÚROVEŇ!

Smartcase Agency - Marketingová agentura Plzeň
POSTRÁDÁTE KVALITNÍ MARKETING?

JSEM PŘIPRAVEN POSUNOUT MŮJ BUSINESS NA NOVOU ÚROVEŇ!

Smartcase Agency - Marketingová agentura Plzeň
Co o nás řekla firma ORT Nový Bydžov?

Rádi pomůžeme i Vám na cestě k úspěchu v online světě!

bottom of page