top of page

Budování marketingového oddělení a procesů: Klíče k úspěchu v moderním podnikání

V rychle se měnícím podnikatelském prostředí je efektivní marketing nezbytný pro úspěch každé firmy. V našem posledním blogu jsme se zaměřili na klíčové role marketingového ředitele a tipy pro budování úspěšného marketingového týmu. Dnes se podíváme na klíčové aspekty, které by měl mít, jaké jsou možnosti a jak správně fungovat v každém marketingovém týmu. Pojďme na to!


Porada pěti lidí v kanceláři

Organizační struktura podnikání


Správná organizační struktura je základem úspěchu. Není to taková věda, jak se může zdát, ale vyžaduje pečlivé plánování a výběr správných lidí. Důležité je vyhnout se hrdinství, které většinou nikdo neocení, a hledat lidi, kteří jsou lepší než vy. Klíčovým principem je „Fire fast, hire slow“, tedy rychle propouštějte nevyhovující zaměstnance a pomalu a pečlivě najímejte nové.Efektivita marketingových procesů


Pro zajištění efektivity marketingových procesů je nutné jasně definovat pracovní náplně, kompetence a povinnosti. Nespoléhejte se na zdravý rozum, ale stanovte jasné směrnice. Pravidelný přehled o činnostech týmu a dobrá organizace času jsou klíčové. Používejte nástroje pro projektové řízení, kalendáře a timesheety.Základ pro úspěšný malý business


Vytvoření efektivního marketingového týmu je klíčem k úspěchu každého malého podnikání. Zde jsou hlavní role a dovednosti, které by váš tým měl zahrnovat.


Hlava týmu

 • Project management: Řízení projektů.

 • Strategie: Tvorba dlouhodobých plánů.

 • Reporting: Sledování a vyhodnocování výkonu.

 • Planning: Plánování kampaní.

 • Budgeting: Správa rozpočtu.

 • Kampaně Google + Social: Správa reklamních kampaní.

 • E-mailing (retence): Vytváření e-mailových kampaní.

 • Data: Analýza pro optimalizaci strategií.

 • Google Tag Manager: Správa sledovacích kódů.


Brand / Creative

 • Copy: Tvorba textů.

 • Správa webu: Aktualizace webových stránek.

 • Planning: Plánování obsahových strategií.

 • Social: Správa sociálních médií.

 • Content: Řízení obsahu.


Performance

 • Graphic designer: Vytváření grafických materiálů.

Obrázek ukazuje základ pro úspěšný malý business

Klíčové role pro středně velký business


Úspěch středně velkého podnikání závisí na efektivním marketingovém týmu s jasně definovanými rolemi:


Performance Manager

 • SEA (Search Engine Advertising): Správa reklam ve vyhledávačích.

 • Social Ads: Řízení reklam na sociálních sítích.

 • Retence: Strategie pro udržení zákazníků.

 • Data: Analýza dat pro zlepšení


Hlava týmu

 • Planning: Plánování marketingových aktivit.

 • Produkce: Řízení produkčních


Marketing Manager

 • Social: Správa sociálních médií.

 • Art: Kreativní koncepty kampaní.

 • Content: Řízení obsahových strategií.

 • Copy: Tvorba textů pro marketing.


Graphic Designers

 • Design: Vytváření vizuálně atraktivních grafických materiálů.

Obrázek ukazuje základ pro úspěšný středně velký business

Supermani vs. Specialisté


V marketingových týmech často stojí otázka, zda se spolehnout na univerzální „supermany“ nebo specialisty. Supermani jsou samostatní a můžete jim věřit, ale mohou se rychle vyčerpat. Tito lidé umí vše, ale nejsou profesionálové. Specialisté na druhou stranu vyžadují řízení a dohled, ale mohou nabídnout hlubší expertízu v konkrétních oblastech. Ideální je najít rovnováhu mezi těmito dvěma přístupy.Junior vs. Senior


V dynamickém světě e-commerce se často stírají rozdíly mezi tradičními rolemi a požadavky na dovednosti. Při náboru do marketingového týmu se neptejte, jestli si můžete dovolit seniora, ale zda si můžete dovolit juniora. Juniorní zaměstnanci sice mohou být finančně dostupnější, ale jejich nižší zkušenosti a potřeba vedení mohou vést k vyšším dlouhodobým nákladům.


Znamení seniority není jen o umění řemesla, ale především o přístupu a schopnosti přesahů do dalších oblastí. Seniorní marketéři přinášejí strategický pohled a větší hloubku znalostí. To však neznamená, že seniora „zapnete“ a bude zcela samostatný. I oni potřebují podporu a vedení.Člověk co čte noviny na téma Business


Agentura, freelancer nebo inhouse tým?


Výběr mezi marketingovou agenturou, freelancerem a inhouse týmem závisí na specifických potřebách vaší firmy. Agentury nabízejí široké spektrum služeb a odborností, ale mohou postrádat osobní přístup a hlubší porozumění vašemu oboru. Freelanceři jsou flexibilní a často přinášejí vysokou odbornou úroveň, ale mohou být méně spolehliví z hlediska dostupnosti. Inhouse týmy umožňují lepší kontrolu a hlubší integraci s firemní kulturou, ale jejich rozvoj může být nákladný a časově náročný.Vliv typu organizace na marketingový tým


Typ vaší organizace – zda jste korporace nebo startup - má velký vliv na strukturu a fungování marketingového týmu. Korporace obvykle mají pevné procesy a velké týmy, ale mohou být méně pružné a omezené v kariérním růstu. Startupy nabízejí dynamické prostředí s velkou mírou autonomie, ale mohou trpět na nedokonalou strukturu a stabilní procesy.


Závěr


Příště se podíváme ještě blíže na výhody a nevýhody Agentur, Freelancerů, Inhouse týmů. S těmito informacemi už máte efektivní marketingové oddělení, které vyžaduje pečlivé plánování, správný výběr lidí a neustálou optimalizaci procesů. Bez ohledu na velikost vaší firmy nebo typu organizace je klíčové jasně definovat role a povinnosti, pravidelně sledovat výkon a flexibilně reagovat na měnící se podmínky trhu, tak se vidíme zas za týden!
Comments


bottom of page