top of page

Role a povinnosti marketingového ředitele ve společnosti

Marketingový ředitel hraje klíčovou roli v každé moderní firmě, v dnešním blogu si ukážeme úkoly, klíčové kompetence a strategické přístupy, které jsou dalším krokem k úspěšnému vykonávání pozice marketingového ředitele nebo podnikatele, kteří se chtějí zlepšovat v oblasti marketingu. 


Notebook s novým webem na obrazovce SmartCase Agency

Hlavní úkoly a povinnosti marketingového ředitele


Marketingový ředitel je zodpovědný za několik klíčových oblastí, které jsou zásadní pro rozvoj a úspěch firmy:


 1. Vize, Strategie, Taktika: Definování dlouhodobé vize firmy, stanovení strategických cílů a vývoj taktických plánů k jejich dosažení.

 2. Obchod a Brandbuilding: Koordinace obchodních aktivit s marketingem a budování značky, která přitahuje a udržuje zákazníky.

 3. Plánování a Exekutiva: Detailní plánování marketingových aktivit a zajištění jejich efektivního provedení.

 4. Odpovědnost za výsledek: Převzetí plné odpovědnosti za dosažené výsledky, což zahrnuje i překonávání překážek a řešení problémů.

Vize, Strategie a Taktika

Pro úspěšné řízení marketingu je nezbytné mít jasnou vizi, která určuje směr firmy. Tato vize musí být podložena strategií, která definuje konkrétní cíle a metody jejich dosažení. Taktické plány pak zahrnují konkrétní kroky a aktivity, které vedou ke splnění strategických cílů.

Obchod a Marketing: Spolupráce je klíčová


Častým problémem ve firmách bývá nedostatek synergie mezi obchodním a marketingovým týmem. Je důležité, aby oba týmy úzce spolupracovaly, sdílely informace a měly společné cíle. To je možné pouze tehdy, pokud existuje silný partner v obchodě, který je na stejné lodi jako marketingový tým.


Brandbuilding


Brandbuilding není jen o vytvoření atraktivního loga nebo sloganů. Jde o komplexní proces, který zahrnuje:


 • Definici identity značky

 • Komunikaci jedinečných prodejních bodů 

 • Udržení konzistentní prezentace značky napříč všemi kanály

 • Budování dlouhodobého vztahu se zákazníky


Brand je to, co o vás řeknou lidé, když zrovna nejste v místnosti.


logo SmartCase Agency


Plánování a Exekutiva


Efektivní plánování zahrnuje:


 • Stanovení finančních cílů (revenue, marže)

 • Vytvoření komunikačního plánu a strategie

 • Určení kanálů a taktik pro jednotlivé kampaně

 • Denní, měsíční a roční plánování aktivit a měření jejich úspěšnosti a následná revize plánu.


Rozpočet a jeho distribuce


Správná alokace rozpočtu je základem úspěšného marketingu. Marketingový ředitel musí znát:


 • Předpokládaný podíl nových a vracejících se zákazníků

 • Sílu jednotlivých marketingových kanálů a konkurence

 • Potenciál slevových akcí a jejich vliv na výsledkyTým a jeho význam


Silný tým je základem úspěchu. Je důležité mít specialisty, kteří jsou zároveň schopni přinášet nové nápady a dovednosti. Vyhýbejte se supermanům, kteří mohou být příliš přetíženi, a místo toho hledejte lidi, kteří doplní tým svými unikátními schopnostmi.


Závěr


Pozice marketingového ředitele je komplexní a náročná, vyžadující širokou škálu dovedností a strategické myšlení. Úspěch v této roli závisí na schopnosti efektivně plánovat, komunikovat a spolupracovat s ostatními členy týmu i externími partnery. V následujících blozích vám představíme jednotlivá témata od fungování marketingového týmu ve firmě, nastavení plánu a strategie až po realizaci, měření a vyhodnocování.

Comments


bottom of page